Προπονητικό ρολόι Garmin forerunner 25

Περιγραφή Καταγράφει καρδιακή λειτουργία,απόσταση,θερμίδες,βήματα.Ελαφρώς μεταχειρισμένο 2 μήνες

2 εβδομάδες 26

Πάτρα

Κοινοποιήστε το αντικείμενο