Περιγραφή New collection necklace. I won it but I don't need it. I'm selling it 10£ less than the website.

2 εβδομάδες 42

Θεσσαλονίκη

Κοινοποιήστε το αντικείμενο